Man kommer inte undan studentlitteraturen

Det finns de som inte läser böcker på fritiden, och inte heller läser någon morgontidning, eller ens serietidningar. Om dessa personer läser på universitet eller högskola finns det dock en form av läsning som de inte kommer undan. Det är studentlitteraturen.

Litteraturen är viktig!

Studentlitteraturen är där man som svensk student hittar det mesta av det man behöver veta, ofta mer än i föreläsningarna eller på laborationerna, även om det naturligtvis varierar mellan olika utbildningar. Här skiljer sig den svenska högskolan från många andra länder. I Frankrike existerar knappt självstudier ens på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna.  Istället gäller det att anteckna så mycket som möjligt av vad läraren säger, för det är det som sedan kommer på tentan. Detta gör att andra perspektiv och tolkningar inte kommer fram på samma sätt, och eftersom så mycket tid går åt till att sitta i skolan och anteckna så finns det inte samma tid till att fördjupa sig i ämnet som man får i exempelvis Sverige.

Kom billigare undan

Men kurslitteraturen har också sina nackdelar. Hur många svenska juridikstudenter drabbas inte av förslitningsskador efter att ha släpat runt på tunga lagböcker i flera år? Och då finns alla lagar inte ens med i den tjocka, tunga lagboken. Som om det inte räckte med vikten och storleken så är mycket kurslitteratur dyr. Det finns därför vissa strategier som många studenter tar till för att komma billigare undan.

  • Köp begagnat. Leta lappar på högskolans anslagstavlor, sök på internet, kontakta studenter som läst kursen tidigare, etc.
  • Låna böcker på bibliotek. Högskolan har all kurslitteratur i sitt bibliotek, men de böckerna försvinner snabbt. Ofta finns dock andra bibliotek: andra högskolor, kommunala bibliotek eller olika föreningar eller institutioner kan också ha boken i sina samlingar.
  • Om boken är på ett annat språk kan den finnas i en utländsk nätbokhandel, som Amazon eller Fnac. Leveranstiden kan dock ställa till det på en femveckorskurs, så var ute i god tid.