Hitta ditt första jobb

När man studerar är önskan stor kring att efter sina studier kunna få ett jobb som kanske inte är ens framtida drömjobb men trots allt ett steg på vägen dit. Studielitteraturen och de innehåll som ges i de flesta kurser och utbildningar inom universitet och högskola skiljer sig dock ofta ganska mycket med hur det sedan kommer att se ut i arbetslivet. Från det att man har gått på föreläsningar och läst litteraturen ska man nu leverera och prestera på ett helt nytt sätt i arbetslivet. Framförallt ska man också se till att kunna hitta det där första jobbet bland dem som är lediga jobb. För alla studenter är rekryteringsbolagen ofta en värdefull källa. Dessa bolag har nämligen koll på vilka krav som ställs inom olika branscher och vet vilka personliga egenskaper som efterfrågas.

Satsningar på nya jobbtillfällen

Det görs ständigt en rad olika typer av satsningar för att man ska kunna gynna grupper som har en önskan kring att få arbeta men av olika skäl har hamnat utanför arbetsmarknaden under en period.

”Kulturarvslyftet ger personer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid på grund av ohälsa möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning inom kulturarvsområdet.”(Läs informationen i sin helhet)

Det man mer konkret menar med satsningen kring Kulturarvslyftet är att kombinera denna grupp i samhället, med önskan att åter kunna ge dem ett sammanhang inom arbetsmarknaden, då inom kulturen, tillsammans med allas önskan att kunna bevara våra gemensamma kulturskatter så att de kan fortsätta att upplevas av kommande generationer.