Kunskapsbanken efter studierna

Under ens studietid på högskola eller universitet är studielitteraturen i de allra flesta fall stommen och grunden som all kunskap bygger på.

Under de få föreläsningar man har, är det därmed vanligt att föreläsarna inte går igenom litteraturen utan istället kompletterar den med fler synvinklar, som inte tas upp i skriftlig form. Eller så förklarar man mer djupgående vissa mer specifika punkter ur litteraturen. De kunskaper som man ska få med sig när man är färdig med kursen eller utbildningen, och har sin examination, är till stor del de kunskaper som man har fått från sina självstudier och i sina diskussioner med andra. Men trots vad man tänker som student, så är studielitteraturen inte allt. Speciellt inte senare i livet.

Nya kunskaper i arbetslivet

När man har tagit steget ut i arbetslivet är det upp till en själv att se till att man får tag i den information som behövs för att man ska kunna lösa problemen. Ofta kan kompetensen och informationen finnas hos andra inom företag. Eller så måste man sträcka sig utanför den egna verksamheten. Detta är en av anledningarna till att samarbeten med andra företag och inhyrda konsulter idag är mer en regel än undantag, för de allra flesta företag. Om man ska ta ett exempel, så kan det uppstå situationer som man aldrig har varit med om tidigare, men som kräver mycket information och fakta. Det kan handla om situationer då man behöver säga upp en stor andel av personalen, eller om man vill växa genom att köpa upp ett mindre företag. I det sistnämnda alternativet kan man vända sig till företag som PWC, som är experter på området, för att se vad de säger om saken, alltså PWC om due dilligence. De kan hjälpa en att analysera och ta fram historiska fakta kring att köpa och sälja företag baserat på de organisationer det handlar om. Då tar man bland annat fram

  • Hur har lönsamheten varit historiskt?
  • Hur ser kunderna på företaget idag?
  • Finns det potential för förbättringar?

Kunskaperna som man fortsätter att bygga upp efter studierna är som sagt många, oavsett vilken bransch man kommer att befinna sig i. Kunskaper långt över studielitteraturen.