Lev och lär som en fattig student

Att vara student gör att man per automatik väljer att leva ett simpelt liv för en tid framöver. Att vara student gör att man inte har någon annan inkomst än studiebidraget och studielånet att leva på. Framförallt kan det då vara viktigt att man ser över sin ekonomi och ser över sina kostnader. För det gäller att spara och vara konsekvent negativ mot det man vill ha. För att vara student kostar en pengar. Det gäller att ha en billig bostad med en rimlig hyra, att inte ha för höga matkostnader men framförallt se till att man har pengar till allt vad skolan kräver att man införskaffar, som exempelvis kurslitteraturen. Sådan litteratur är sällan billig och därför kan det vara smart att kanske låna på biblioteket eller köpa begagnat, även om man till viss del måste köpa nytt.

 

De stora skillnaderna slår hårt mot vissa studenter. Studiemedlet är lika för alla, medan vissa tvingas betala tusentals kronor mer än andra för kursböckerna.

 

Utöka ekonomin

För att utöka sitt studiemedel något finns flera olika sätt att göra det på. Ett sätt är att ta ett extrajobb, men då man studerar på heltid kan det vara svårt att få studie- och arbetstiden att gå ihop. En annan möjlighet är att sälja smycken som man inte behöver. Om man har gamla eller nya guldsmycken som man tror har något slags värde kan man sälja det och få ut en slant för det. En sådan tjänst heter SMS Guld AB där man kan sälja sina guldföremål på Internet. Frågor? Besök http://www.smsguld.se/fragor-svar/ för att läsa hur man går till väga för att sälja sina guldföremål.