Litteraturen gör kursen

Att läsa på högskola är att läsa litteratur, vare sig man pluggar juridik, franska eller molekylärbiologi. För många är bra litteratur en förutsättning för att en utbildning ska uppfattas som bra, och hålla hög kvalitet. Litteraturen blir för vissa t.o.m. den viktigaste delen av utbildningen.

Att lägga så stor vikt vid litteraturen som vi gör i Sverige är unikt i ett internationellt perspektiv. Tidigare var det inte ovanligt att en kurs på högskolan enbart bestod av en litteraturlista och sedan en tentamen, och litteraturen kunde vara på engelska, franska och tyska.