Med ordboken som studiebok

Allt fler studerar språk idag. Det som skiljer oss åt är vilket språk och hur man väljer att studera det. Det finns nämligen ett flertal sätt att lära sig ett språk på. Det går att bland annat läsa en kurs på universitet om hur språket är uppbyggt och hur man talar det. Kulturen stannar då ofta utanför klassrummet om inte språket har en stor betydelse för hur man tilltalar varandra i kulturen. Exempel är det japanska ”san”, ordet san sätts efter personers namn som en hövlighet. Lärare och liknande får ordet ”sensee” istället.

En undervisning inom språk är ofta låsta till klassrummet och just då är det studieböcker inom språket som gäller. Det är viktigt i det svenska systemet att man använder sig av godkänns studielitteratur. Men det är inte det sättet som är det enda, det finns andra sätt att lära sig språk och då få en insikt över kulturer och struktur, genom att åka på bra språkresor.

Att leva i en annan kultur

Att få lära sig språk i en annan kultur är ofta till fördel för den som studerar språket. Det bästa sättet att lära sig språket är att dels studera det i en strukturerad miljö, men också att uppleva kulturen. Att exempelvis bo i en familj som talar det språket ständigt. På så vis fastnar man inte lika enkelt i hela idén att tala engelska eller svenska med sina kamrater.

Som förälder kan med all fördel pusha sina barn till att lära sig språk, då de ofta bara behöver rätt pedagogik för att lära sig och det gör dem lätt. Detta kan man se i att barn är öppna för språk, de ska dels lära sig sitt modersmål från start men är också öppna för sina klasskamraters språk. Det har visat på språkförbistringar i skolan och dessa handlar inte om att barnet inte har svenska som modersmål:

 Däremot frågar vi hur många barn som har ett annat modersmål än svenska och hur vi kan stärka deras språk. Och det kan lika gärna handla om att barn med svenska som modersmål inte har ett så utvecklat språk, säger Sandra Tauberman.