Studiesvårigheter botas med läxhjälp

I skolan kan det ibland vara svårt att hänga med på lektionerna över vad som händer och sker. Man kanske heller inte får studiero i klassrummet för att det är mycket liv, eller så är det så att man kanske blir trött och får svårt att koncentrera sig. Det finns då en risk när det sker att man inte hänger med på lektionerna, glömmer att anteckna, missar läxor etc. och därmed undervisningstid. Vet man om att man har problem med det så ska man ansöka om att få läxhjälp eller en privatlärare vid sidan om sin ordinarie undervisningstid.

– Vi har märkt att elever på högstadiet överlag, pojkar som flickor, blir mer stressade inför gymnasievalet och då kan huvudvärken komma.

Att få en läxhjälp eller en privatlärare är numera avdragsgillt för så kallade hushållsnära tjänster. Detta innebär att privatpersoner får ta in en sådan lärare och betala för den tjänsten, men får sedan omkring årsskiftet tillbaka halva totalsumman eftersom det blir en skattereduktion. Att hyra tjänsten kan dock vara ganska kostsamt, även om det ändå är bra för ens barn att få den hjälp som man faktiskt kan behöva.

Bra för framtiden

Att få hjälp med läxorna kan leda till att eleven lär sig mer om vad den ska göra och kan förstå ett sammanhang på ett betydligt bättre sätt än vad man kan tro. När man läser och inte förstår vad som sägs, då är det något som är fel och det är inte bra. Självklart hör studiesvårigheterna ihop med hur man lever sitt övriga liv: sömn, mat, fritid, stress etc. som även det påverkar studieron. Även en avslappnad elev kan här i ett klassrum få studiesvårigheter kanske om man har svårt för läsning och skrivning.